Mäklare

BRF Haren i Malmö

Förvaltning:

BRF Haren

Erik Dahlbergsgatan 6

211 48 Malmö

styrelsen@brfharen.com

Organisationsnummer: 769614-2509

Sammanfattning

 • Föreningen bildades: 2006-04-11 och är en äkta BRF

 • Föreningen äger marken

 • Nuvarande Ekonomiska plan registrerades 2006.

 • Nuvarande stadgar registrerades 2018-07-09.

 • Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig från 2014 till 2044.

 • Underhållsplanen uppdaterades 2018

Bokföring

Addvalo AB

henrik@addvalo.se

Ägande

 • Föreningen accepterar delat ägande.

 • Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Pantsättning & överlåtelse

En pantsättningsavgift tas ut med ca 465 kr av låntagaren (1 % av prisbasbeloppet). En överlåtelse avgift tas ut av köparen på ca 1162 kr (2,5% av prisbasbeloppet).

Andelstal och area

Föreningens totala boyta

Enligt areamätning 987,6 kvadratmeter (mätn. utförd 2017-04-19)

Andelsnyckel

100 / 987,6 = 0,101255 per kvadratmeter

Bostäder

Underhåll och renoveringar

2014

 • Omfogning av fasad.

 • Omläggning av tak.

 • Utvändig renovering av fönster.

2015

 • Byte av plank på gård mot P-platser.

 • Oljning och betsning av port och plank.

 • Byte av värmepump.

 • Byte av knappsats till portkod.

 • Putsning av fasaddetaljer.

 • Byte av armaturer och strömbrytare i port, trapphus samt källare.

 • Byte av elcentraler.

 • Fogning mellan husfasad/ mark.

 • Stambyte tappvatten.

 • Stambyte el.

 • Relining av avlopp.

 • Byte av termostater och injustering av värme.

 • Rensning brunnar.

 • Installation av bredband.

 • Flytt av tvättstuga från vind till nybyggd i källaren.

2017

 • Byggnation av vindsvåning slutfördes 2017.

 • Byte av portar till trapphus.

 • Areamätning utförd av samtliga lägenheter.

2018

 • Trapphuset målades.

 • Postboxar installerades.

 • Källarfönster mot gatan förstärktes och målades.

 • Balkongdörrarna i trapphuset renoveras.

2019

 • Byte av markunderlag på gården från asfalt till gatsten

 • Slamsugning gårdsbrunnar

 • Uppförande av miljörum, förråd, uteplats & pergola samt tak över cyklar

 • Byte av motor till porten samt installation av knappöppning

 • Dränering av nedre delen av källarplanet (förrådsdelen)

2020

 • Underhåll av samtliga ventilationskanaler till badrum och kök genom relining i samtliga lägenheter utom vindslägenheterna.

 • Ommurning av de två mittersta skorstenarna

Tekniskt underhåll

Medlemmarna tar själva hand om enklare underhåll såsom renhållning av gården, byte av lampor etc. Vid behov anlitar föreningen fackmän.

Trappstädning & snöröjning utförs av Gaggi Städ AB

Byggnaden

 • Ventilation genom självdrag

 • Originalfönster 2 glas

 • Tvättstuga finns i källaren med 2 tvätt maskiner, 1 torkskåp samt 1 torktumlare

 • Källsortering av avfall i miljöskjul på gården

 • Källarförråd ingår till varje hushåll

Uppvärming

Fjärrvärme

Energideklaration

Energiprestanda: 176 kWh/m² och år

Radonmätning: Utförd 2019. Ca 20 Bq/m3 luft per år

Ventilationskontroll (OVK): Godkänd till 2021

Energideklarationen utförd: 2011-10-24

Försäkringar & BRF tillägg

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg som årligen debiteras varje medlem med 305 kr per år, debiteras januari månad.

El

Avtal för kollektiv el tecknades 2015-12-01 och man debiteras för sin förbrukning samt att den fasta avgiften och gemensamma elen delas på alla medlemmar, 13 hushåll. Faktureringsintervaller:

Förbrukning: Debiteras på avi:

Nov-dec-jan April

Feb-mar-apr Juli

Maj-jun-jul Oktober

Aug-sep-okt Januari

Bredband och kabel TV

Kollektivt bredband med hastighet 100/100 genom Ownit tillkommer som ett obligatoriskt tillägg till månadsavgiften med 255 kr per månad. Ownit erbjuder även kabel TV & Telefoni genom olika abonnemang.

Basutbud av TV via Telenor.

Övrig information

Parkering

10 stycken platser finns till uthyrning på gården till medlemmar. Kölista tillämpas. Avgift för medlemmar är 800:- /månad. OBS! Den parkeringsplats som säljaren eventuellt förfogar över tillfaller inte automatiskt köparen utan nästa person i kön. För aktuell information om kön, kontakta styrelsen.