Mäklare

BRF Haren i Malmö

Förvaltning:

BRF Haren

Erik Dahlbergsgatan 6

211 48  Malmö

styrelsen@brfharen.com

Organisationsnummer: 769614-2509

Sammanfattning

Bokföring

Addvalo AB

henrik@addvalo.se

Ägande

Pantsättning & överlåtelse

En pantsättningsavgift tas ut med ca 465 kr av låntagaren (1 % av prisbasbeloppet). En överlåtelse avgift tas ut av köparen på ca 1162 kr (2,5% av prisbasbeloppet).

Andelstal och area

Föreningens totala boyta

Enligt areamätning 987,6 kvadratmeter (mätn. utförd 2017-04-19)

Andelsnyckel

100 / 987,6 = 0,101255 per kvadratmeter

Bostäder

Underhåll och renoveringar

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Tekniskt underhåll

Medlemmarna tar själva hand om enklare underhåll såsom renhållning av gården, byte av lampor etc. Vid behov anlitar föreningen fackmän.

Trappstädning & snöröjning utförs av Gaggi Städ AB

Byggnaden

Uppvärming

Fjärrvärme

Energideklaration
Energiklass: D

Energiprestanda, primärenergital: 87 kWh/m2 och år

Radonmätning: Utförd 2019. Ca 20 Bq/m3 luft per år

Ventilationskontroll (OVK) utförd: 2023-05-30

Energideklarationen utförd: 2023-06-09

Försäkringar & BRF tillägg

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg som årligen debiteras varje medlem med 305 kr per år, debiteras januari månad.

El

Avtal för kollektiv el tecknades 2015-12-01 och man debiteras för sin förbrukning samt att den fasta avgiften och gemensamma elen delas på alla medlemmar, 13 hushåll. Faktureringsintervaller:

Förbrukning:            Debiteras på avi:

Nov-dec-jan             April

Feb-mar-apr            Juli

Maj-jun-jul               Oktober

Aug-sep-okt            Januari

Bredband och kabel TV

Kollektivt bredband med hastighet 100/100 genom Ownit tillkommer som ett obligatoriskt tillägg till månadsavgiften med 255 kr per månad. Ownit erbjuder även kabel TV & Telefoni genom olika abonnemang.

Basutbud av TV via Telenor.

Övrig information

Parkering

10 stycken platser finns till uthyrning på gården till medlemmar. Kölista tillämpas. Avgift för medlemmar är 800:- /månad. OBS! Den parkeringsplats som säljaren eventuellt förfogar över tillfaller inte automatiskt köparen utan nästa person i kön. För aktuell information om kön, kontakta styrelsen.