Om föreningen

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2006.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades samma år och nuvarande stadgar registrerades 2018 hos Bolagsverket.

BRF Haren består av 13 bostadsrätter,


Byggnaden

Byggnaden på fastigheten Haren 14 ritades 1928 av arkitekten August Lindvall. Han ritade samtidigt de intilliggande byggnaderna på fastigheterna Haren 5, 8 och 15. Alla dessa hus har likartad utformning.

Till skillnad från den övriga bebyggelsen på Davidshall, som med puts och räta vinklar blickar framåt mot funktionalismen, knyter Lindvalls byggnader an till dansk byggnadstradition. Denna sorts arkitektur var populär i Malmö på 1920-talet. Haren 14 är en välbevarad byggnad till helheten såväl som till detaljerna, och detsamma gäller de intilliggande byggnaderna av Lindvall.