Underhåll

BRF Haren är en mindre förening som tar hand om det mesta av det löpande underhållet själva.

Detta gör vi på gårdsdagar och när behov uppstår. Vi följer en underhållsplan som togs fram 2014 och gäller till 2044. Större underhåll enligt planen utförs naturligtvis av fackmän.

Vi använder oss av ett rullande schema för gårdsrenhållning som består av 2 hushåll per vecka.

Underhåll

2014

 • Omfogning av fasad

 • Omläggning av tak

 • Utvändig renovering av fönster

2015

 • Byte av plank på gård mot P-platser

 • Oljning och betsning av port och plank

 • Byte av värmepump

 • Byte av knappsats till portkod

 • Putsning av fasaddetaljer

 • Byte av armaturer och strömbrytare i port, trapphus samt källare

 • Byte av elcentraler

 • Fogning mellan husfasad/ mark

 • Stambyte tappvatten

 • Stambyte el

 • Relining av avlopp

 • Byte av termostater och injustering av värme

 • Rensning brunnar-Installation av bredband

 • Flytt av tvättstuga från vind till nybyggd i källaren

2017

 • Byggnation av vindsvåning slutfördes 2017

 • Byte av portar till trapphus

2018

 • Trapphuset målades

 • Postboxar installerades

 • Källarfönster mot gatan förstärktes och målades

 • Balkongdörrarna i trapphuset renoverades

2019

 • Byte av markunderlag på gården från asfalt till gatsten

 • Slamsugning gårdsbrunnar

 • Uppförande av miljörum, förråd, uteplats & pergola samt tak över cyklar

 • Byte av motor till porten samt installation av knappöppning

 • Dränering av nedre delen av källarplanet (förrådsdelen)

2020

 • Underhåll av samtliga ventilationskanaler till badrum och kök genom relining i samtliga lägenheter utom vindslägenheterna.

 • Ommurning av de två mittersta skorstenarna